Сервиз

ЕТ „Вертикал“ предлага на клиентите си сервизно обслужване на всички видове асансьорни уредби, ескалатори и движещи се пътеки съобразено с изискванията на българското законодателство.


При осъществяване на тези дейности ние съблюдаваме стриктно Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори, инструкциите на производителя, изискванията на ЗБУТ, вътрешнофирмените правила за осигуряване на безопасни условия на труд, правилата за опазване на околната среда и водите.


Осигуряваме всички необходими оригинални и алтернативни резервни части за поддържане на асансьорите и ескалаторите годни за безопасна експлоатация.


Разбира се фирмата ни е лицензирана от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и вписана в Регистъра на лицата , осъществяващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори под номер ПЛ 070.


В допълнение към горното ние предлагаме на нашите клиенти и:
– Професионализъм от най-високо ниво;
– Кратки срокове за доставка и монтаж;
– Оптимални разходи за поддръжка и сервиз;
– Конкурентни предложения за модернизация;
– Оптимизирани предложения за ремонти;
– Висока степен на безопасност и сигурност;
– Комфорт на пътниците;
– Конкурентни цени.
– Следене на датите за следващ периодичен преглед на асансьора и информиране на ползвателя за това, както и организиране на същия.