Доставка и монтаж

Както при осъществяване на цялата ни дейност, така и при дейностите по доставката и монтажа на асансьори и ескалатори, за нас водеща е безопасността, както за ползвателите на съоръженията, така и за техниците и служителите на фирмата.
При осъществяване на тези дейности ние съблюдаваме стриктно инструкциите на производителя, изискванията на ЗБУТ, вътрешнофирмените правила за осигуряване на безопасни условия на труд, правилата за опазване на околната среда и водите.
Осигуряваме всички необходими оригинални и алтернативни резервни части за поддържане на асансьорите и ескалаторите годни за безопасна експлоатация.
Разбира се, фирмата ни е лицензирана от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и вписана в Регистъра на лицата, осъществяващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
В допълнение към горното, ние предлагаме на нашите клиенти и:
– Професионализъм от най-високо ниво;
– Консултантски услуги;
– Кратки срокове за доставка и монтаж;
– Висока степен на безопасност и сигурност;
– Конкурентни цени.