Аварийна GSM връзка

„Вертикал“ предлага доставка и монтаж на GSM комуникатори за асансьори

Системата за аварийна GSM връзка или GSM комуникатор, е необходима за спешни обаждания от блокирала асансьорна кабина до дежурната ни екипи за  техническа поддръжка.

Нашите системи за аварийна комуникация отговарят на БДС стандарта и „Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори“.