Асансьори

ЕТ „Вертикал“ предлага доставка, монтаж, сервизно обслужване, както и ремонт и модернизация на всички видове асансьорни уредби, ескалатори и движещи се пътеки.

Всички предлагани от нас асансьори и ескалатори са в пълно съответствие с приложимите стандарти за безопасност в Европейския съюз и България.