Жилищни сгради

За обслужването на асансьори в жилищни сгради Ви предлагаме ефективни решения и гъвкави пакети от услуги, за да отговорим на Вашите изисквания:

  • 24-часова реакция и аварийно обслужване при заседнали пътници в кабина
  • Извършване на ремонти, обновяване и преустройство на асансьора
  • Минимално време за пускане на асансьора в експлоатация след настъпила авария след приемане на заявката
  • Абонаментното поддържане се изразява в техническо обслужване, функционални проверки и отстраняване на аварийните спирания на системите и извършването на всички дейности, нормативно определени в Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори и другите нормативни актове, осигуряващи безопасното използване на асансьора според предназначението.

Свържете се с нас за повече информация.