Административни сгради

Поддръжка на асансьори в административни сгради, хотели, фабрики и заводи, търговски центрове, кухненски асансьори и специализирани платформи за хора с увреждания

  • 24-часова реакция и аварийно обслужване при заседнали пътници в кабината
  • Извършване на ремонти, обновяване и преустройство на асансьора
  • Минимално време за пускане на асансьора в експлоатация след настъпила авария и след приемане на заявката

 

Абонаментно поддържане на асансьорни уредби в административни сгради и производствени сгради

Асансьорът трябва да отговаря на всички технически изисквания според Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори. Затова трябва да се извършва превантивна поддръжка на асансьора. Много е важно да се проверят всички ключови части, тъй като те трябва да функционират правилно, за да се движи безопасно асансьорът.

 

Абонаментно поддържане на ескалатори и специализирани платформи за хора с увреждания

Поддръжката и ремонтът на ескалатори и специализирани платформи за хора с увреждания изисква специални познания и умения и представлява част от услугите, които ние можем да Ви предложим.

 

Какво Ви предлагаме?

  • Поддръжката на асансьори в административни сгради е инвестиция в производителността и Вашето удобство. Ние поддържаме и ремонтираме нови и съществуващи асансьорни уредби.
  • Екипът на „Вертикал“ активно ще търси потенциални проблеми в цялата система и ще извършва по-нататъшни ремонтни работи и профилактика.
  • Задълбочен подход към поддръжката на асансьора е това, което предотвратява големи ремонти и замяна на асансьорни части. В крайна сметка това спестява пари на нашите клиенти и предотвратява продължителни аварии. Като държите всяка част във вашия асансьор функционираща, чрез навременна поддръжка, Вие му осигурявате по-дълъг живот.